fbpx

Sikret studiestøtte for fremtidige generasjoner

Sikret studiestøtte for fremtidige generasjoner

Når konsul og Peterson-fabrikksjef Hans Blom Peterson opprettet dette fondet i 1951, var det for å gi en økonomisk oppmuntring til fremtidige generasjoner av studenter. Men det er flere grunner til at folk i Mosseregionen den dag i dag kan glede seg over hans store samfunnsengasjement.

Moss var kjent for «mosselukta» i mange år. «Lukten av penger», ble den kalt lokalt. Ikke så rart kanskje, siden bedriften på sitt høyeste hadde over 900 medarbeidere og dermed var av stor betydning for byen og innbyggerne.

Les også: Kjenner du noen i Mosseregionen som tar høyere utdanning? Tips de om at de kan søke om støtte fra vårt fond.

Fra cellulosefabrikk til ny bydel
Moss by feirer sitt 300-årsjubileum i 2020. I dag utvikles området der M. Peterson & Søn AS var, til den nye bydelen Verket. Der lyser fortsatt den karakteristiske Elefant-logoen som var så godt synlig fra store deler av byen på på cellulosefabrikken. Hjørnestensbedriften M. Peterson & Søn var en viktig del av hverdagen for folk og næringsliv gjennom hele 200 år.

Ville gi unge mulighet til utdanning
M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme ble stiftet av konsul og fabrikksjef Hans Blom Peterson. Dette skjedde i forbindelse med bedriftens 150-årsjubileum i 1951.

Bakgrunnen var at Peterson ønsket å gi ungdom mulighet til utdanning og utvikling. Dessuten ville fondet bidra til å sikre kompetanse til næringslivet.

Etterlot seg mange bidrag i lokalsamfunnet
Hans Blom Peterson var direktør for M. Peterson & Søn gjennom 50 år. Han hadde en rekke sentrale verv og et stort samfunnsengasjement. I to kortere perioder var han ordfører i Moss og stortingsrepresentant for Høyre.

Han fulgte opp familens lange tradisjoner med å bidra til lokalsamfunnet. Den dag i dag kan innbyggerne nyte godt av Hans Blom Petersons og familiens bidrag til lokalsamfunnet.

Nytt torv til byen etter bybrann
Da familiens staselige hus brant opp under bybrannen i 1881, hadde eiendommen vært i deres eie siden 1798. Familien valgte å gi tomten kostnadsfritt til Jeløy kommune, under forutsetning om at den skulle bli byens nye torv. Her ble byens «kjøttbasar» bygget, og på taket ble det etablert en offentlig park og et utsiktssted. Dette området kjenner vi i dag som Basartaket i Moss.

Fra landsted til gamlehjem
I 1869 kjøpte Th. Peterson gården Rosnes, som ble familiens landsted. Her ble Konsul H.B. Peterson etterhvert født. I 1930 ble eiendommen på nærmere 40 mål skjenket som gave til Jeløy kommune som gamlehjem. «Petersonske Gamlehjem» ble innviet med en fest i februar 1931. I dag har kommunen et moderne bofellesskap for eldre her.

Hans Blom Peterson

Skihytta i Mossemarka og feriehjem til de ansatte
Tomten til skihytta i Mossemarka ble gitt til Moss Skiklubb av Peterson, noe som førte til at skihytta stod ferdig i 1936.

I tillegg ga han et nærmere 55 mål stort område med bygninger til bedriftens fagforening. Dette fikk navnet Kongshavn og ble utviklet til et feriehjem for de ansatte.

Hans Blom Peterson gikk bort i 1954. M. Peterson & Søn gav tre år senere statuen Elgen som gave til Moss kommune. Denne står den dag i dag i Kirkeparken.

Grunnlagt i 1805
På slutten av 1700-tallet innvandret Momme Peterson fra Danmark. Den 7. februar 1801 fikk han sitt «borgerskapsbrev» og med det rett til å drive næringsvirksomhet i Moss. Dermed etablerte han det som startet som en krambod med salg av kolonial og tekstilvarer, og etter hvert ble utvidet til et konsern med trelasthandel, sagbruk og tobakkspinneri.

I 1864 overtok Theodor Peterson ledelsen av bedriften, og i hans tid gikk Peterson over til jernverksdrift, med oppkjøpet av Moss Jernverk i 1875. Frem til 1880-årene drev bedriften også skipsverft og hadde stor rederivirksomhet.

Startet med papirproduksjon
Sønnen Peter Christian Peterson ble tatt inn i handelsvirksomheten i 1828, og dermed var grunnlaget for det navnet vi kjenner i dag etablert – M. Peterson & Søn.

I 1883 endret bedriften navn til Moss Cellulosefabrik og startet produksjon av sulfatcellulose på området til Moss Jernverk. Først i 1898 begynte fabrikken sin papirproduksjon.

Nye eiere i 2006
M. Peterson & Søn var i familien Petersons eie gjennom seks generasjoner. I 2006 tok nye investorer over driften. Bedriften slått konkurs i 2012.

Fondet lever videre
Den dag i dag nyter altså lokalsamfunnet fortsatt godt av de mange gavene fra familien Peterson. M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme vil i fremtiden sørge for at stadig nye generasjoner får økonomisk støtte til å gjennomføre sin høyere utdanning.

Her kan du lese mer om kriteriene, søke om et stipend fra fondet eller følge oss på Facebook.