fbpx

Rekordmange studenter fikk stipend i 2020

Rekordmange studenter fikk stipend i 2020

Styret i fondet ønsket å glede ekstra mange studenter i jubileumsåret for Moss by. Det endte med tre nye rekorder for M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivet Fremme.

Høsten 2019 gjorde fondet grep for å nå bedre ut til studentene gjennom sosiale og digitale kanaler. Det ga resultater. Fondet mottok ti ganger så mange søknader sammenlignet med et normalår. Totalt søkte 466 studenter om stipend i 2020.

Delte ut rekordsum
Av disse fikk 220 studenter tildelt et stipend fra M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme i 2020. Den totale summen endte på 1,4 millioner kroner.

— Responsen var over all forventning! Styret hadde en krevende jobb med å vurdere alle søknadene, men det var utrolig gøy. Vi vet jo også at pengene vi deler ut betyr en forskjell for økonomien til en student, forteller styreleder Erik Mollatt.

Færre stipender neste år
— 2020 var et ekstraordinært år, der vi strekte oss lenger enn vanlig for å markere byjubileet. Vi må balansere fondets økonomi opp mot antall tildelinger. Formålet til fondet er å støtte opp under for de studentene fra Moss som tar høyere utdanning rettet mot næringslivet. Omfanget blir nok mindre, men vi skal nok få bidratt til mange studenters økonomi også neste år, avslutter Mollatt.

Åpner snart for nye søknader
1. desember 2020 åpner fondet for søknader om stipend for 2021. Søknadsfristen er den 31. desember 2020, og de som oppfyller kriteriene vil få utbetalt stipendene i mars 2021.