fbpx

Siste runde med tildeling av stipender i 2023

Siste runde med tildeling av stipender i 2023

Nå kan du nok en gang søke om stipend fra M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme. Dette er historiens aller siste søknadsrunde. Etter hele 72 år avvikles stiftelsen for godt etter tildelingsrunden våren 2023.

Søknadsskjemaet er åpent frem til og med 31. desember 2022. Vi gjør oppmerksom på at din søknad ikke vil bli behandlet dersom:

  • Vi ikke har mottatt all nødvendig dokumentasjon eller
  • din søknad er sendt inn etter fristen.

Hvem kan få stipend?

Vi anbefaler deg å lese gjennom kriteriene for å få tildelt stipend før du søker. Blant annet må du bo eller ha bodd i Moss over lengre tid.

Hver enkelt student kan få inntil 7 000 kroner per år fra fondet, eller totalt 35 000 kroner over fem år.

Hvordan søker du om stipend fra M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme?

Da finner du frem nødvendig dokumentasjon, og går til vårt søknadsskjema. Her fyller du inn nødvendig informasjon om deg, studiet du går på og ditt kontonummer.

Delte ut 1 million kroner til studenter i 2022

I 2022 betalte vi ut stipender for over 1 million kroner til 186 studenter fra M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets Fremme.