fbpx

KRITERIER

M. Peterson & Søns Fond til Arbeidslivets fremme gir økonomisk støtte til en rekke ulike studier i både Norge og utlandet. Her kan du lese mer om kriteriene. 

  • Du må være fra Moss, det vil si bo eller tidligere ha bodd i Moss over lengre tid.
  • Studiet må være relevant for næringslivet. 
  • Opptak eller pågående studier må dokumenteres. 
  • Utdanningen må gjennomføres ved en høyskole eller et universitet. 


Hvor mye penger kan du motta?
Du kan motta inntil 7.000 kroner årlig i inntil fem år. Du må søke på nytt hvert år.

Må du sende inn dokumentasjon etter tildelt støtte?
Nei, fondet stiller ingen krav til søkeren etter at stipendet er tildelt. 

Hvilke studieretninger støttes ikke?
Normalt gis det ikke støtte til f.eks samfunnsfaglige retninger, historie eller filosofi.

Husk søknadsfristen
Husk også at søknaden må sendes inn med komplett dokumentasjon innen søknadsfristen 31. desember. Søknader som ikke er komplette eller mottas etter fristen blir ikke behandlet.

Klar for å søke?
Send inn din søknad nå